W dniu 30.09.2013 AMTRAF s.c. zakończyła realizację projektu unijnego o nr WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”; Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw; Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Czytaj więcej