Firma “AMTRAF” s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin pragnie poinformować, iż w dniu 02/04/2012 r. podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Czytaj więcej