W dniu 30.09.2013 AMTRAF s.c. zakończyła realizację projektu unijnego o nr WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”; Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw; Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa park maszynowy AMTRAF s.c. został wzbogacony o:

nowoczesną wycinarkę wodną typ CL 612 (4×2)/PRO60/J/U/S firmy Waterjet Corporation

kompresor śrubowy SKTG 5,5 SM/1 Walter KopressorTechnik Polska Sp. z o.o.

wózek elektryczny 4-kołowy Still X 20-20 P

W celu usprawnienia procesu produkcyjnego oraz optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem wdrożony został program ERP- Comarch CDN XL.

Dokonane zakupy pozwolą nam jeszcze szybciej i trafniej odpowiadać na Państwa potrzeby zachowując przy tym jak najwyższą jakość oferowanych produktów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa