W ramach realizacji projektu unijnego o nr: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą:

„Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie zapytania ofertowego.

Numer postępowania ZO/01/2013
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Opis postępowania Dostarczenie sprężarki śrubowej

Dane zamawiającego

Nazwa Zamawiającego AMTRAF s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin
Adres Łódź, 91-205, ul. Aleksandrowska 67/93
Telefon 42 650 17 03
E-mail amtraf@amtraf.com, m.brodowicz@amtraf.com
Fax 42 650 19 91
Adres www http://www.amtraf.com
Osoba kontaktowa Małgorzata Brodowicz

Szczegóły zamówienia

Miejsce uzyskania specyfikacji do zamówienia Strona Zamawiającego www.amtraf.com, zakładka Projekt unijny, Załącznik nr 1; siedziba firmy
Opis przedmiotu zamówienia 1.     Sprężarka śrubowa zgodnie ze specyfikacją do zamówienia- załącznik do zamówienia
Dodatkowe informacje Oferta w języku polskim, oferta w walucie PLN,
Informacje dotyczące wadium Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium.
Kryteria oceny ofert Cena – 100,00%  Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny z badanej oferty mnożony przez 100
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Data realizacji zamówienia
14 dni od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia Siedziba Zamawiającego
Termin składania ofert 31-01-2013
Miejsce składania ofert Osobiście w siedzibie zamawiającego, kurier, list polecony- prosimy o umieszczenie adnotacji z numerem postepowania na kopercie.
Uwagi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.

Załącznik nr 1

Specyfikacja do Zamówienia

Sprężarka śrubowa:

 1. Wydajność ≈ 0,8m3/min, moc silnika 5,5 kW
 2. Ciśnienie max 10 bar
 3. Zbiornik 270l,
 4. Osuszacz chłodniczy powietrza
 • Punkt rosy ≈3º
 • Przepływ 1100 l/min
 1. Dodatkowe filtry powietrza
 • Wstępny (przepływ ≈ 1500 l/min, dokładność filtracji 3 mikrony)
 • Dokładny (przepływ≈ 1500l/min, dokładność filtracji 0,01 mikrona)
 1. Gwarancja – 3 lata
 2. Serwis dostępny na terenie Polski
 3. Montaż i rozruch u klienta

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa