Zakończenie realizacji projektu

W dniu 30.09.2013 AMTRAF s.c. zakończyła realizację projektu unijnego o nr WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”; Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw; Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Czytaj więcej

Konkurs

W ramach realizacji projektu unijnego o nr: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą: „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin” Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

W ramach realizacji projektu unijnego o nr: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą: „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin” Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie zapytania ofertowego.
Czytaj więcej